Καιρικά λογότυπα για τη σελίδα σας

Καιρικό λογότυπο 1

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στη σελίδα σας

Καιρικό λογότυπο 2

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στη σελίδα σας ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦