Επικοινωνήστε μαζί μας!ERROR: The PHP mail() function is not enabled in PHP!

Contact your web host and ask them why the mail() function is not enabled for PHP.